نتایج استفاده از مکمل های سوختی و آلودگی چیست؟

باکیفیت ترین مکمل بنزین

آیا مکمل های سوختی در کاهش آلودگی هوا نقشی دارند؟

پایین‌بودن کیفیت بنزین نتایج گزارش پروژه پایش کیفیت سوخت  نشان می‌دهد در سوخت ارایه شده در جایگاه‌ها،عدد اکتان پایین و همچنین محتوای سوخت مورد عرضه دلیل دیگر بر میزان  کیفیت پایین سوخت، می باشدکه تاثیر قابل توجهی بر میزان آلودگی هوای شهرها دارا می باشد. موارد کاربرد مکمل‌های سوخت حال سوالی اساسی پیش می آید، […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید